Alle feministen zijn mannenhaters/potten/dragen tuinbroeken

*Geeuw, gaap!* Moeten we daar echt nog iets op zeggen? Vooruit dan maar: Net zoals bij andere groepen gelijkgezinden, zijn ook feministen onderling heel verschillend. Ze hebben uiteenlopende ideeën, looks, voorkeuren en sommigen vallen op mannen en sommigen op vrouwen, of op allebei. En gelukkig maar, diversiteit moet er zijn! Vanwaar dit hardnekkige imago? Veel heeft te maken met de beginjaren van het feminisme. Feministen kregen vooral veel media-aandacht bij hun controversiële uitspraken. Het zijn dan ook deze uitspraken die het cliché-beeld van de feministe bepaald hebben. Feministes brandmerken als mannenhaters leverde nu eenmaal pittig nieuws op en was makkelijk. Zo gezegd, zo gedaan.

Niet dat feministen altijd zo manvriendelijk zijn geweest. Verre van. Er is heel wat lelijks heen en weer geslingerd in de battle of the sexes. En vaak terecht. Als je weet van hoever vrouwen komen. Kan je je zelfs maar voorstellen dat vrouwen pas mogen stemmen sinds 1948? Of dat getrouwde vrouwen tot 1976 op vlak van geld en bezittingen wettelijk nog volledig afhankelijk waren van hun mannen? Vrouwen hadden het dus niet zo makkelijk. En de feministen wilden dit luidkeels aanklagen, maar die strijd wilden ze niet noodzakelijk elke avond in bed verder zetten met hun teerbeminde mannen. Lesbische feministen hadden het wat dat betreft dan weer makkelijker om kritiek te hebben op de mannen. Zij vonden in de vrouwenbeweging een manier om de liefde voor vrouwen te uiten. Ze konden er vrijer ademen, even verlost van de drukkende taboesfeer die toen nog rond holebi’s ging. Geen wonder dus dat de bekeringsdrift van sommige sisters nogal groot was. Geen wonder ook, dat tegenbewegingen hun pijlen vooral op deze vrouwen richtten. Anti-feminisme en homohaat gingen hand en hand en dat kwam tegenstanders goed uit. Het cliché van de mannenhatende pot speelde het feminisme zodanig parten dat sommige heterofeministen uitdrukkelijk afstand namen van hun lesbische zusters, en dit veroorzaakte een eerste breuk binnen de vrouwensolidariteit.

Het waren - zo is wel duidelijk - andere tijden. Vandaag is het taboe op homoseksualiteit ook bijlange zo groot niet meer. Integendeel, in sommige kringen is lesbisch of bi zijn een pak cooler dan feministisch zijn. Zo zie je maar. En de mannen dan, haten feministen mannen? Feminisme en de vurige liefde voor je vriendje kunnen gerust hand in hand gaan. Feminisme kant zich niet tegen de individuele man, het kant zich tegen het feit dat mannen in veel situaties automatisch het voordeel hebben. Ook al bedoelen ze het vaak echt goed, de mannen. En tegen het feit dat er nog zoveel vooroordelen leven voor meisjes én jongens (bv. “meisjes zorgen graag en jongens niet”), en dit is voor meisjes én jongens beperkend. Het zit nogal in onze samenleving ingebakken. En geef toe, dat kan toch beter?

Tot slot nog iets over die tuinbroeken: vergeef het hen, het waren de jaren '70! We hebben het hier over HIPPIES! Al eens gezien hoe mannen er toen uitzagen??

terug naar de feministentirade