Gelijk loon voor gelijke (vakantie)job!

Dat zij evenveel verdient als hij voor hetzelfde werk vinden wij (en de Belgische wetgever) niet meer dan normaal. Toch is dit nog zeer ver van de realiteit. En het begint al met je vakantiejob deze zomer! Wat doet een leuke meid als jij in deze in deze loonkloof?

Waarover gaat het?

De gemiddelde loonkloof tussen mannen en vrouwen vandaag in Vlaanderen is 23%

 • Het begint met zakgeld
  Meisjes van twaalf jaar krijgen gemiddeld 22,16 euro per maand zakgeld, jongens 22,42 euro
 • dan de vakantiejob
  Jongens doen vaker beter betaalde vakantiejobs, bijvoorbeeld als arbeider in een fabriek. Meisjes vinden vaker een vakantiebaantje als verkoopster, kassierster of serveerster, jobs die minder goed betalen. Gemiddeld verdienen jongens per dag 5,28 euro meer. Per studentenjob betekent dat 95,48 euro. In procenten verdienen 7,40% in dagloon tot 9,58% als je het over de hele studentenjob bekijkt.
  Dat komt omdat meisjes en jongens in andere sectoren terecht komen en andere taken moeten doen. Zo zie je jobs waar je met je handen moeten werken en jobs waar je vooral moet nadenken. Meer dan 60% van de jongens werkt als handarbeider, terwijl 60% meisjes als hoofdarbeider werkt. En hier ligt direct een groot deel van het loonverschil. Het gemiddelde loon van een handarbeider is 961,17 euro; dat van een hoofdarbeider slechts 931,04 euro. Opvallend is ook dat jongens die als handarbeider werken gemiddeld meer verdienen dan zij die als hoofdarbeider werken, terwijl het voor meisjes net omgekeerd is. Meisjes die als handarbeider werken, verdienen het minst van alle categorieën**.
 • en blijft duren op de arbeidsmarkt
  De loonkloof onder jobstudenten weerspiegelt de loonkloof op het laagste functieniveau in de organisatie. Hogere opleiding en promotie bieden mannen en vrouwen een beter loon maar ook een grotere loonkloof. Bij het uitvoerend personeel is de loonkloof zo'n 19%, bij topmanagement gaapt al een kloof van 31%.
 • Het hangt er ook vanaf in welke sector je werkt. In de twee slechtst betalende sectoren, kleinhandel en horeca is respectievelijk 70% en 58% van het personeel een vrouw. Terwijl in de best betalende sectoren, chemie en informatica, vooral mannen te vinden zijn. Dit zijn de uitersten, maar er is sprake van een trend: vrouwen vind je vaker terug in minder goed betalende sectoren, mannen zijn geconcentreerd in de sectoren met hogere lonen. Men spreekt van 'horizontale segregatie'.
 • Ook bij de extralegale voordelen moeten vrouwen het onderspit delven. Zij krijgen minder extralegale voordelen als maaltijdcheques en hospitalisatieverzekeringen. Mannen maken 3 keer meer kans op een bedrijfswagen, gsm of pc.

**Bron: Vrouwen en mannen in België. Genderstatistieken en -indicatoren. Editie 2011 - p 135.

Hoe komt het?

Dat er ondanks antidiscriminatie en gelijk loonwetgeving nog zo'n loonkloof gaapt ligt aan een aantal factoren.

 1. AnciŽnniteit
  Vrouwen hebben vaker een onderbroken loopbaanpatroon. Dit heeft een invloed op hun anciŽnniteit en dus ook op hun loon. Voor de gemiddelde lonen speelt ook een generatieeffect: bij de oudere leeftijdsklassen (met de meeste anciŽnniteit en dito loon dus) zijn zeer weinig vrouwen aan het werk.
 2. Glazen Plafond
  Onderbroken loopbanen, deeltijds werken, de combinatie met kinderen en huishouden en de door mannen gedomineerde bedrijfscultuur zorgen ervoor dat vrouwen minder makkelijk doorstromen naar beter betaalde functies.
 3. Horizontale segregatie
  Vrouwen zijn vaker aan het werk in minder betalende sectoren
 4. Functiewaardering
  Je loon is sterk afhankelijk van je functie, je bijdrage aan de organisatie. Het huidige systeem van functiewaardering is niet genderneutraal. In typische mannenberoepen bijvoorbeeld wordt fysieke inspanning hoger gewaardeerd (lees betaald) dan in typische vrouwenberoepen (de bouwvakker die zware lasten versleurt versus de verpleegster die een patiŽnt tilt).

Kan ik iets doen?

Ken je rechten ... en zorg ervoor dat je werkgever ze naleeft. Kennis is macht. Dus informeer je:

Voel je je gediscrimineerd op basis van je geslacht? De wet staat aan jouw kant. Via het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen kan je klacht neerleggen.